Monday, July 29, 2013

TƯỜNG THUẬT CỦA BÁO TẦM NHÌN VỀ PHIÊN TÒA PHÚC THẨM ÔNG ĐOÀN VĂN VƯƠN

TỄU - BLOG: TƯỜNG THUẬT CỦA BÁO TẦM NHÌN VỀ PHIÊN TÒA PHÚC THẨ...: Trực tiếp phiên tòa xét xử Đoàn Văn Vươn Thứ hai, 29/7/2013 12:16 GMT+7  Sáng nay, tại Hải Phòng, TAND tối cao mở phiên phúc thẩm xé...

No comments:

Post a Comment