Saturday, July 28, 2012

Sách trắng: Sự thật về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong 30 năm qua (Nhà xuất bản Sự Thật, 1979)Nguồn: boxitvn.net

No comments:

Post a Comment