Tuesday, August 9, 2011

Đọc Nguyễn Thị Từ Huy và vấn đề Hiện đại hóa văn hóa Việt

TS Nguyễn Thị Từ Huy:

"Chúng ta có thể học được từ kinh nghiệm của nhân loại những gì hữu ích cho sự phát triển của chúng ta. Đấy là điều mà người Nhật đã làm, điều đã góp phần tạo nên sức mạnh của Nhật Bản hiện nay. "

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/34202/-nhieu-nguoi-lay-bang-cap-thay-cho-tri-thuc-.html