Friday, May 4, 2012

Ai dám chê nền hành chính công Việt Nam quan liêu, nhũng nhiễu và kém hiệu quả?

1) Tốc độ xử lý công việc đại sự quốc gia của chính phủ ta thực sự đạt kỷ lục thế giới mà không chính phủ nào, kể cả chính quyền ông Obama, có thể hiệu quả hơn được. Thế mà dân ta cứ phàn nàn tệ quan liêu, nhũng lạm, trì trệ của nền hành chính công của chế độ ta! Thật là láo hết sức!

Bằng chứng đây- nó lại liên quan đến Vụ cưỡng chế Ecopark, Văn Giang, và chính quyền quê hương  Hưng Yên nổi tiếng mấy hôm nay:
- Tờ trình số 704/TT-UB của UBND Hưng Yên gửi Thủ tướng chính phủ do Chủ tịch UBND Phạm Đình Phách ký ngày 28/6/2004, trong mục nơi nhận có Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE).
- Ngày hôm sau, 29/6/2004 MONRE ký Tờ trình số 99/TTr-BTNMT gửi Thủ tướng về nội dung tờ trình của UBND Hưng yên (chưa biết ai ký, ông Đặng Hùng Võ lúc ấy là thứ trưởng bộ này)
- Ngày hôm sau nữa, 30/6/2004- một ngày trước khi Luật đất đai 2003 có hiệu lực, Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định số 742/QĐ-TTg cho phép UBND Hưng Yên thu hồi đất của dân để giao cho công ty Việt Hưng.

Mẫu con dấu theo Thông tư 08/2003/TT-BCA
Gốc file ở đây http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_nganh_khac/08_2002.gif
Chữ ký và con dấu chính phủ trên Quyết định 742/QĐ-TTg ngày 30/6/2004
mà Nhân dân Văn Giang nhận được (copy từ   googletienlang.blogspot.com  )
2) Tuy nhiên, theo Nhân dân Văn Giang thì thành tích hành chính công hiệu quả nhất thế giới kia của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam có thể chỉ là một sự ngộ nhận  vì văn bản 742/QĐ=TTg có thể đã bị làm giả! Mà một trong những bằng chứng là con dấu của chính phủ khác với con dấu được quy định trong Thông tư số 05-TT/BNV ngày 6/6/1994 của Bộ Nội Vụ!

Chúng tôi có tìm hiểu văn bản mới hơn là Thông tư số 08/2003/TT-BCA của Bộ Công An  do Thứ trưởng Lê Thế Tiệm ký ngày 12/5/3003 thì thấy quả thực con dấu chính phủ trên các văn bản UBND Hưng Yên và chủ đầu tư ECOPARK phát cho dân khác hẳn con dấu đã được đăng ký (Xem hình bên, lưu ý là ngoài những dấu hiệu Nhân dan Văn Giang đã phát hiện, có thể thấy ngay thêm là con dấu đỏ thiếu chữ "NƯỚC" và viết tắt 2 chữ "CỘNG HÒA" là "C.H.").

Lưu ý Cơ quan ban hành văn bản là Chính phủ thì Số văn bản cũng phải của CP,
không thể của TTg!
3) Chúng tôi tìm thêm một số Quyết định của chính phủ ra cùng thời gian 2004 thì thấy con dấu của chính phủ sử dụng lúc đó đúng là không có chữ "CHÍNH PHỦ" và đúng là có viết tắt "C.H.X.H.C.N." Như vậy chưa thể nói con dấu trên Quyết định 742/QĐ-TTg ngày 30/6/2004 là giả. Được biết là mẫu dấu mới quy định tại Thông tư số 08/2003/TT-BCA của Bộ Công An mãi tới 01/01/2005 mới bắt đầu được sử dụng (thông báo số 6659/VPVP-HC ngày 07/12/2004 của VPCP). Lạ là tại sao Thông tư số 08/2003/TT-BCA của Bộ Công An  do Thứ trưởng Lê Thế Tiệm ký ngày 12/5/2003 đã quy định "Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 05/TT-BNV (C13) ngày 6/6/1994 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)" mà chính phủ để kéo dài tới 18 tháng sau mới thực hiện !

4) Tìm trên Công báo (ở đây: http://congdan.vn/index.php?url=cus.php&file=timkiem&tukhoa=) không thấy các văn bản của chính phủ hay bộ MONRE liên quan vụ này (Quyết định 742/Q Đ-TTg ngày 30-06-2004 và  Văn kiện số 1495/CP-NN ngày 31-10-2003). Một số bất thường về thể thức soạn thảo văn bản được các còm phát hiện: a) trên trang xuandienhannom-blog  "nơi nhận của Quyết định 742/QĐ-TTg ngày 30 tháng 06 năm 2004 của PTT Nguyễn Tấn Dũng có cả các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên. Đây là điều chưa có tiền lệ. Bởi theo thông lệ hành chính, Chính phủ chỉ cần chỉ đạo UB tỉnh là xong, sau đó UB tỉnh thực hiện QĐ của Thủ tướng CP chỉ đạo các sở ngành trực thuộc thi hành QĐ của TTCP."; "Một điểm lạ nữa: Trong QĐ 742, căn cứ đề nghị của UBND tỉnh Hưng Yên ngày 28/6/2004, của Bộ Tài nguyên Môi trường ngày 29/6/2004 nhưng Ý KIẾN CỦA BỘ TÀI CHÍNH THÌ LẠI LÀ "NGÀY 10/5/2004"? Tức là Bộ Tài chính có ý kiến trước khi có các đề nghị khia gần 2 tháng????" hay b) trên anhbasam-blog "Công ty VIET HUNG không có tên trong văn bản mà lại nhận được bản gốc một cách thần tốc như zầy". (Xem văn bản scan màu từ tài liệu của Cty Việt Hưng ở trang sau).

Còn rất nhiều ý kiến  hợp lý soi xét những cái chưa hợp lý của hai văn bản chính phủ đã ban hành trong dự án Ecopark này đã được các độc giả nêu lên. Vì tất cả những sự không hợp chuẩn nêu trên là của một dự án nghiêm trọng thu hồi đến 500 ha đất bờ xôi ruộng mật của dân 3 xã,  thực sự cần thiết phải có điều tra làm rõ về quy trình ra Quyết định số 742/Q Đ-TTg ngày 30-06-2004!

8/5/2012: Hoan nghênh luật sư vào cuộc:
  LS Trần Vũ Hải đề nghị Văn phòng CP cung cấp thông tin (Xuandienhannom-Blog)
 Vụ Ecopark-Văn Giang: LS Trần Vũ Hải trao đổi với GS Đặng Hùng Võ (anhbasam-Blog)

Thư Xin ý kiến thẩm định pháp lý của LS Trần Vũ Hải (anhbasam-Blog)

23/5/2012: Bản Kiến nghị Số 01 của LS Trần Vũ Hải gửi TT CP
__________________________
Đọc chi tiết các văn bản Nhân dân Văn Giang nhận được ở đây: http://anhbasam.wordpress.com/2012/05/04/959-vu-ecopark-van-giang-ls-tran-vu-hai-trao-doi-voi-gs-dang-hung-vo/
Và ở đây: http://googletienlang.blogspot.com/2012/04/tai-lieu-vu-van-giang-quyet-inh-thu-hoi.html

Còn nội dung Thông tư 08/2003/TT-BCA ở đây:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_nganh_khac/08_2003_TT-BCA_12-05-03.htm

So sánh con dấu chính phủ trên một văn bản chính thống: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=157436

và ở đây nữa:
http://www.google.com.vn/imgres?q=con+d%E1%BA%A5u+ch%C3%ADnh+phu&hl=vi&sa=X&biw=1280&bih=709&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=ImJJNbMi9sMvtM:&imgrefurl=http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_nganh_khac/08_2003_TT-BCA_12-05-03.htm&docid=fFjcHSSu3xRa_M&imgurl=http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_nganh_khac/08_2002.gif&w=436&h=122&ei=JeikT5bMLIaviQeQ9bmdAw&zoom=1&iact=hc&vpx=517&vpy=237&dur=6232&hovh=97&hovw=348&tx=139&ty=93&sig=101281404481807201909&page=2&tbnh=58&tbnw=208&start=15&ndsp=20&ved=1t:429,r:2,s:15,i:107

Toàn bộ văn bản Thông tư 08/2003/TT-BCA có thể tải về ở đây:
http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CGYQFjAF&url=http%3A%2F%2Fthuathienhue.gov.vn%2Fhost_temp%2Fthutuc%2Ffile%2F6.KhacDau%2F08_2003_TT-BCA.doc&ei=gv-kT6PlHcm5iQeUu-ypAw&usg=AFQjCNHwh11K8h52fAH7hHuN6nolZs9bUA


Copy từ http://googletienlang.blogspot.com/2012/04/tai-lieu-vu-van-giang-quyet-inh-thu-hoi.html


4 comments:

 1. Tôi tra cứu Trang ĐTCP ( Điện tử Chính phủ thì:
  Quyết định ghi số có năm thí dụ:01/2004/QĐ-TTG có tổng số 160 chiếc (đáng lẽ được đánh số từ 01 đến hết nhưng đánh số rất lộn xộn. số cuối cùng trong năm 217/2004/QĐ-TTG ngày 31/12/2004 QĐ phê duyệt Đề án thí điểm cổ phần hoá tổng công ty Thương mại và xây dựng ( trang điện tử không đưa 57 quyết định
  Loại quyết định không có năm được đưa lên 31 văn bản dạng 78/QĐ-TTG . số văn bản cuối cùng được đưa lên là 1310/QĐ-TTG ngày 10/12/2004 về QĐ bổ sung thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia. Đáng lưu ý 2 văn bản đưa lên liền nhau:
  677/QĐ-TTG ngày 18/06/2004 : QĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thuỷ điện Sơn La và;
  749/QĐ-TTG ngày 01/07/2004 :QĐ về việc thành lập 3 cơ quan thường trực khu vực của Uỷ ban Dân tộc
  Nếu đánh số liên tục thì trong giai đoạn này thiếu 73 quyết định ( số 742 có nằm trong khoản này và tại sao lại không đưa lên

  ReplyDelete