Friday, July 5, 2013

TỄU - BLOG: TIN NÓNG: MỘT CỤ BÀ 83 TUỔI TỰ THIÊU TRƯỚC SÂN TÒA ÁN

TỄU - BLOG: TIN NÓNG: MỘT CỤ BÀ 83 TUỔI TỰ THIÊU TRƯỚC SÂN TÒA...: Tại tỉnh Phú Yên, một cụ bà 83 tuổi  Tự thiêu ngay trụ sở tòa án 05/07/2013 11:25 (TNO) Sáng 5.7, ông Trần...

No comments:

Post a Comment