Wednesday, July 3, 2013

TỄU - BLOG: NHÀ BÁO HUY ĐỨC TRỞ VỀ VIỆT NAM SAU CHUYẾN ĐI DÀI

Chúc mừng nhà báo Huy Đức về nhà. Mong đất nước sớm đổi mới, dân chủ, hiện đại, vươn lên thành Rồng đối đầu được lũ bành trướng Bắc kinh, giữ toàn vẹn lãnh thổ!

TỄU - BLOG: NHÀ BÁO HUY ĐỨC TRỞ VỀ VIỆT NAM SAU CHUYẾN ĐI DÀI: Nhà thơ Đỗ Trung Quân đón Nhà báo Huy Đức tại phi trường Tân Sơn Nhất sáng nay. Nhà thơ Đỗ Trung Quân cho biết Huy Đức check out l...

No comments:

Post a Comment