Monday, July 29, 2013

Lục bát "“Bộ Học” ở Việt Nam" của Tô Văn Trường

“Bộ Học” ở Việt Nam 
Tô Văn Trường

Than ôi, giáo dục nước nhà
Không vì thế hệ mà là thế chân
Thế chân vào đó là tiền
Người tài thì hiếm, người hiền càng khan
Cấp bằng, đào tạo tràn lan
Cố tìm “nguyên khí” thấy làn sương giăng
Mập mờ thành tích văn bằng
Cây tre cong dáng, búp măng cụt vòi
Bày ra cải cách khơi khơi
Quanh đi quẩn lại “tiền ơi là tiền”
Nghe danh Bộ Học thấy phiền
Hiền tài thì hiếm, ‘tiên huyền’ khắp nơi…

Đọc toàn bài “Bộ Học” ở Việt Nam của Tô Văn Trường:http://www.boxitvn.net/bai/17860

No comments:

Post a Comment