Friday, July 5, 2013

TỄU - BLOG: SẼ KHÔNG CÒN AI ĐỂ BẢO VỆ CÔNG LÝ? (BBC p/v TS Lê Đăng Doanh)

TỄU - BLOG: SẼ KHÔNG CÒN AI ĐỂ BẢO VỆ CÔNG LÝ?: Không còn ai bảo vệ công lý? BBC – Tiếng Việt 05-07-2013 Bắt bớ giới luật sư có tư tưởng độc lập là tấn công vào ‘vi...
"Tiến sỹ Doanh cho rằng chính quyền có thể sẽ rơi vào tình trạng và viễn cảnh ‘lợi bất cập hại’ khi tấn công hai thành lũy cuối cùng trong xã hội là giới bảo vệ công lý và giới đánh thức, dự báo và thức tỉnh lương tri và tư tưởng. Ông nói: 
“Những người cầm quyền thì hay có sự quá tự tin và đánh giá quá cao vào công cụ và vào sức mạnh đàn áp của mình. 
“Nhưng những nhà khoa học thì tin vào sức mạnh của chân lý và tin vào sức mạnh của nhân dân. 
“Tôi nghĩ rằng ở đây có những khoảng cách. Những người trí thức luôn luôn thể hiện một tinh thần xây dựng, thẳng thắn, và nhằm vào mục đích của dân tộc, không bao giờ đả kích cá nhân, cũng không nhằm vào bất kỳ mục đích vụ lợi nào. 
“Cho nên tôi nghĩ, ở đây cũng có sự khác nhau. Còn đối với những người cầm quyền, thì họ có quyền trong tay, họ hoàn toàn có thể bắt bớ bất kỳ người nào. 
Cựu thành viên sáng lập Viện IDS về phản biện độc lập (đã giải thể) cũng bày tỏ quan ngại về khuynh hướng trong đó Việt Nam có những dấu hiệu lạm dụng quyền lực khi bắt bớ tràn lan trong bối cảnh thiếu vắng một nền tư pháp độc lập. 
Tiến sỹ Doanh nói: “Ở Việt Nam hiện nay có câu cửa miệng rất đáng lo ngại đó là ‘cứ bắt là có tội, cứ ra Tòa là có án”. 
“Và đấy là điều thúc đẩy cho những người trí thức mong muốn có một sửa đổi Hiến pháp. 
“Bởi vì không có một nền công lý, không có một nền tư pháp độc lập, thì cũng không thể có một nền tự do dân chủ, nhân quyền của người dân.” "

No comments:

Post a Comment