Thursday, July 19, 2012

Học thuyết 6M và 8M để cá nhân thăng tiến hay Vì sao những kẻ "tài năng có hạn, thủ đoạn đầy mình" thường dễ thăng tiến trong cơ chế xã hội hiện nay!

Sự lãnh đạo độc quyền, duy nhất của Đảng đồng nghĩa muốn thăng tiến thì phải phấn đấu vào Đảng. Điều ấy ai cũng hiểu. Nhưng là đảng viên chưa đủ, trong 3 triệu đảng viên chỉ có một số rất ít được làm lãnh đạo trong hệ thống đa lớp đa tầng của đảng, chính quyền, quân đội, các đoàn thể, v.v. Còn đại đa số đảng viên không được cơ hữu thì cũng chẳng có quyền hơn nhân dân thường bao nhiêu. Vì không phải ai cũng có cơ may được cấp trên ưu ái đề bạt làm lãnh đạo nên công cuộc lấy lòng cấp trên, chạy chỗ, mua ghế là một cuộc đấu sức đấu trí khốc liệt. Cái làm anh em bạn bè có thể trở nên cả đời hận thù nhau là đây. Hôm rồi nghe được hai vị trí thức trẻ mới được đào tạo ở ngoại quốc về ít năm tranh luận về học thuyết thăng tiến cá nhân, người bảo là Học thuyết 6M, người bảo Học thuyết 8M. Các M ấy là thế này:
6M = Mồ mả + Mưu mẹo + May mắn
8M = 6M + Mù mờ
Ngẫm lại thì thấy lũ trẻ bây giờ sớm hiểu thời đại. Nền khoa học đang bị tuyệt tự, nền giáo dục và đạo đức xã hội suy đồi, chính sự nhiễu nhương đối với dân thì nghiệt ngã đối với địch thì vừa nhát vừa mất cảnh giác, và nhìn rộng ra cả hệ thống chính trị của đảng đang suy thoái, đứng trước nguy cơ "tồn vong" chế độ là vì chính chúng ta đã tạo ra môi trường "MÙ MỜ" không minh bạch để cho lũ thân thích quen biết (MỒ MẢ cha ông chúng có họ hàng hay được chôn cùng xã, huyện, tỉnh với nhau) hay lũ cơ hội gian manh đầy MƯU MẸO/THỦ ĐOẠN (giỏi nói lời nịnh, giỏi giúp quan trên làm đầy túi tham dễ dàng, biết lừa thầy phản bạn) được đề bạt/thăng tiến. Mà quả chúng đã thăng tiến lên thật cao, tận đỉnh cao cao...

Vậy muốn chỉnh đốn đảng thành công, đảng phải xóa cho được cái cơ chế thăng tiến 6M-8M chỉ thuận lợi cho những kẻ con ông cháu cha, đồng hương, hay cơ hội (đồng cánh hẩu) mà thay bằng cơ chế đánh giá sử dụng con người một cách MINH BẠCH dựa trên chuẩn mực NĂNG LỰC và ĐẠO ĐỨC.

________________
Đọc thêm: Văn hóa tiểu nông, văn hóa đảng và hiện đại hóa dân tộc
Chuyện ở báo Đại đoàn kết "trong các cơ quan Đảng, nhà nước lâu nay lãnh đạo quyết định tất cả sự nghiệp của cấp dưới. Ai chịu cúi luồn khéo làm vừa lòng sếp thì ngu cũng được yên, không tài cán cũng thăng tiến. Ngược lại, dù có đức, tài nhưng không chịu luồn lách lại làm trái ý cấp trên thì liệu mà giữ thân, có thể bị trù dập, tai ương bất cứ lúc nào có sơ suất hoặc suốt đời ì ạch thân phận lính tráng. Các đảng viên bỏ phiếu kỷ luật Đinh Đức Lập nếu ông ta vẫn tại vị sẽ là sự mạo hiểm. Cấp trên (hoặc ông Huỳnh Đảm) thường ủng hộ cán bộ dưới; ông Đinh Đức Lập được chính các ông “cẩu” lên cái ghế ấy cộng thêm ân huệ mà Đinh Đức Lập, báo Đại Đoàn Kết dành cho các quan trên qua các dịp lễ, tết, hội hè…" (nhà báo Nguyễn Đình Ấm, boxit, 14/3/2013)

Nghe kể ở đây chuyện ngay trong lãnh đạo cấp cao cũng vậy: Trần Hồng Tâm nói về Quyền Bính của nhà báo Huy Đức

Và những chữ "Ệ": hậu duệ, quan hệ, tiền tệ

No comments:

Post a Comment