Wednesday, July 10, 2013

TỄU - BLOG: VẪN CHƯA THẤY ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LÊN TIẾNG VỤ NGƯ DÂ...

TỄU - BLOG: VẪN CHƯA THẤY ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LÊN TIẾNG VỤ NGƯ DÂ...: Tàu cá thiệt hại 400 triệu sau khi bị tấn công ở Hoàng Sa Không chỉ bị tàu Trung Quốc thu giữ ngư lưới cụ, nhiên li...

No comments:

Post a Comment