Thursday, July 11, 2013

TỄU - BLOG: GS. Nguyễn Văn Tuấn: AI BẢO VỆ NGƯ DÂN ?

Có thể thấy một số điều qua vụ này:

- Tập Cận Bình không coi những văn bản dài dòng ban phát/can thiệp vừa ký với Trương Tấn Sang có một chút ý nghĩa nào. Mấy chữ "vàng" ban cho chỉ là vàng của con trẻ!
- Tập Cận Bình muốn cảnh cáo Trương Tấn Sang về chuyến đi gặp Obama trong chục ngày nữa- rằng quốc kỳ tụi bay tao chặt ném xuống biển đấy- làm gì được tao nào, lớ xớ tao kéo đại quân sang dạy cho một bài học (như Đặng Tiểu Bình hồi 1979?)

TỄU - BLOG: GS. Nguyễn Văn Tuấn: AI BẢO VỆ NGƯ DÂN ?: Ai bảo vệ ngư dân? Nguyễn Văn Tuấn Cứ mỗi lần ngư dân của mình bị bọn hải giám của Tàu tấn công và cướp bóc, câu hỏi cứ lởn vởn tron...

No comments:

Post a Comment