Tuesday, July 2, 2013

"Non sông VN có trở nên vẻ vang hay không..." phụ thuộc vào thể chế có trọng người có học và cho họ được thực hành hay không!

Đọc "Tiến sĩ về HN hưởng lương gấp 20 lần mức tối thiểu" bạn đọc Đậu Hùng Anh nhận xét như dưới đây. Trường hợp của TS Đ.H. Anh không phải là đơn lẻ. Chừng nào thể chế chưa tạo dựng được môi trường TRỌNG TÀI NĂNG thì chừng đó dân tộc còn chậm tiến, lạc hậu với những boxit, Vinashin, Vinalines, v.v...
"Đậu Hùng AnhTôi năm nay 37 tuổi, TS. ở Đức về từ năm 2008 (học bổng Đức DAAD, Dr. rer. nat, ngạch vi sinh học, công nghệ sinh học môi trường). Tôi vừa xin ra khỏi biên chế nhà nước tại một viện nghiên cứu trung ương vài tháng trước sau mươi mấy năm làm việc. Tôi đã cố nhưng càng cố càng thất vọng và mất thời gian. Viện trong nước không có chỗ đứng cho tôi và tôi cũng khuyên luôn các bạn muốn vào các viện trung ương làm việc thì nên nghĩ kỹ. Với mức lương TS. như tôi, chỉ được khoảng 3 triệu sau mấy lần lên lương. Đề tài nghiên cứu chắc chắn không đến lượt các bạn. Tôi giờ đang làm việc tại Thái Lan và chọn nước này bởi có thể cơ hội để mang lại quan hệ hợp tác giữa các trường và viện nghiên cứu khi năm 2015 (bỏ biên giới ASEAN) đã đến rất gần và cứ học được láng giềng đã thì thực tiễn hơn nhiều. CV của tôi thừa mạnh để apply các nước phương Tây, nhưng đã sang là chắc chắn ngày quay về sẽ là rất xa...Tôi hy vọng lãnh đạo nói là làm được bởi nếu thế thì quá tốt cho lớp trẻ nhưng vấn đề là khi nào?"

No comments:

Post a Comment