Tuesday, July 2, 2013

Câu chuyện cảm động của hai người lính hai bờ chiến tuyến

Câu chuyện về một bác sỹ quân y Mỹ và người thương binh quân đội miền Bắc đăng trên Thanh Niên:
Kỷ vật lạ lùng của một cựu bác sĩ quân y Mỹ
Vượt nửa vòng trái đất trao lại xương cánh tay cho người bên kia chiến tuyến năm xưa
Bác sĩ Sam Axelrad: Giờ ông đẹp hơn tôi rồi đấy!

No comments:

Post a Comment