Monday, June 10, 2013

Giáo dục suy đồi không phải vì thiếu tiền mà vì dùng tiền không đúng chỗ!

Chúng ta tự hào chi 20%GDP cho giáo dục. Song ai cũng biết giáo dục đang khủng hoảng trầm trọng đến mức nào.

Với giáo dục ĐH mấy hôm trước ta thấy bộ GDĐT thiếu nhân sự nên phải dùng người tùy tiện không đúng chuyên môn, thậm chí cả những kẻ thiếu nhân cách làm hiệu trưởng ở nhiều trường, trong đó có cả những trường lớn như ĐH Kinh tế quốc dân,...

Với giáo dục phổ thông, chuyện ở Quảng ngãi cho thấy giáo dục xuống cấp vì ngành GD đầu tư sai chỗ: giát vàng các nhà vệ sinh thay vì đầu tư nâng cấp phương tiện dạy học và cho cuộc sống của các thầy cô giáo. Thầy chết đuối vì bắt cua cải thiện bữa ăn, thầy đi làm điếm đực,... ôi TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO không còn thì xã hội VÔ ĐẠO là quả đắng nhãn tiền!

Đọc: Thêm chuyện lạ về nhà vệ sinh “khủng” trong trường học

No comments:

Post a Comment