Tuesday, June 11, 2013

TỄU - BLOG: ĐỪNG TƯỞNG ĐBQH KHÔNG CÓ CÁCH BÀY TỎ "BẤT TÍN NHIỆM"

TỄU - BLOG: ĐỪNG TƯỞNG ĐBQH KHÔNG CÓ CÁCH BÀY TỎ "BẤT TÍN NHIỆ...:

Đong Phung Viet
12-06-2013

Ở đợt “lấy phiếu tín nhiệm” lần này, Ban Tổ chức chỉ cho các đại biểu Quốc hội lựa chọn giữa “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp”.

Hôm qua, mình đã chia sẻ vài suy nghĩ về cách lập phiếu không hợp lý (1).

Bữa nay, ngồi ngắm nghía lại kết quả “lấy phiếu tín nhiệm” (2), mình phát giác, dẫu Ban Tổ chức không cho, song các đại biểu Quốc hội vẫn có cách để bày tỏ sự “bất tín nhiệm” của họ với 47 cá nhân, đang đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ.
Tuy có 498 đại biểu Quốc hội tham gia đợt “lấy phiếu tín nhiệm” đầu tiên nhưng không vị nào trong số 47 vị được đưa ra Quốc hội “lấy phiếu tín nhiệm”, nhận đủ 498 phiếu.

Nếu cộng tất cả các phiếu, bao gồm cả “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, lẫn “tín nhiệm thấp” của từng vị thì người nhận được nhiều phiếu nhất là ông Hoàng Tuấn Anh – Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch. Có 494/498 đại biểu Quốc hội bày tỏ các mức độ tín nhiệm khác nhau đối với ông Anh.

Người nhận được ít phiếu nhất là bà Phạm thị Hải Chuyền – Bộ trưởng Lao Động Thương binh Xã hội. Chỉ có 392/498 đại biểu Quốc hội bày tỏ các mức độ tín nhiệm khác nhau, đối với bà Chuyền.

Tại sao đã có “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp” mà nhiều đại biểu Quốc hội vẫn không chọn môt trong ba, để bày tỏ mức độ tín nhiệm của họ, với từng cá nhân trong số 47 vị được đưa ra “lấy phiếu tín nhiệm”?

Mình tin là vì những đại biểu Quốc hội đó cảm thấy “bất tín nhiệm” đối với một số vị. Bởi cảm thấy “bất tín nhiệm” mà phiếu lại không có mục này, thành ra mới có nhiều đại biểu Quốc hội, không chọn bất kỳ mức độ nào trong cả ba mức độ biểu lộ niềm tin (“tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp”).

Nói cách khác, nếu lấy tổng số đại biểu Quốc hội tham gia “lấy phiếu tín nhiệm” làm chuẩn (498) thì số phiếu mà từng vị trong số 47 vị được đưa ra Quốc hội “lấy phiếu tín nhiệm” còn thiếu, chính là lượng phiếu “bất tín nhiệm” mà đại biểu Quốc hội lẳng lặng “kính biếu” các vị.
Dựa trên các số liệu do Quốc hội công bố, mình lập “Bảng 1” để các bạn cùng xem số lượng đại biểu Quốc hội không bày tỏ mức độ tín nhiệm của họ, đối với từng người được đưa ra “lấy phiếu tín nhiệm”.

Từ “Bảng 1”, mình chọn ra 8 vị trong “top 5” – nhóm dẫn đầu về số lượng phiếu “bất tín nhiệm” để lập “Bảng 2”. Sở dĩ là 8 bởi có một số vị… “đồng hạng”. Khi lập các bảng này, mình phát giác thêm vài điểm thú vị: (1) Ông Nguyễn Sinh Hùng và ông Phùng Quang Thanh – hai người nằm trong “top 5” về “tín nhiệm cao” cũng góp mặt trong “top 5” về “bất tín nhiệm”. (2) Cả Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an, Tổng Thanh tra Chính phủ đều nằm trong “top 5” về “bất tín nhiệm”.

BẢNG 1


STT
Họ tên/Chức danh
Tổng số phiếu đạt được/Tổng số đại biểu
Số đại biểu không bày tỏ mức độ tín nhiệm
 1
Trương Tấn Sang – Chủ tịch Nhà nước
491/498
7
2
Nguyễn Thị Doan – Phó Chủ tịch Nhà nước
491/498
7
3
Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch Quốc hội
432/498
66
4
Uông Chu Lưu – Phó Chủ tịch Quốc hội
490/498
8
5
Nguyễn Thị Kim Ngân – Phó Chủ tịch Quốc hội
490/498
8
6
Tòng Thị Phóng – Phó Chủ tịch Quốc hội
491/498
7
7
Huỳnh Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch Quốc hội
491/498
7
8
Phan Xuân Dũng – Chủ nhiệm UB KHCNMT
491/498
7
9
Nguyễn Văn Giàu – Chủ nhiệm UB Kinh tế
492/498
6
10
Trần Văn Hằng – Chủ nhiệm UB Đối ngoại
491/498
7
11
Phùng Quốc Hiển – Chủ nhiệm UB TCNS
491/498
7
12
Nguyễn Văn Hiện – Chủ nhiệm UB Tư pháp
491/498
7
13
Nguyễn Kim Khoa – Chủ nhiệm UB QPAN
491/498
7
14
Phan Trung Lý – Chủ nhiệm UB Pháp luật
492/498
6
15
Trương Thị Mai – Chủ nhiệm UB CVĐXH
492/498
6
16
Nguyễn Thị Nương – Trưởng Ban CTĐB
492/498
6
17
Nguyễn Hạnh Phúc – Chủ nhiệm VPQH
492/498
6
18
Ksor Phước – Chủ tịch Hội đồng Dân tộc
492/498
6
19
Đào Trọng Thi – Chủ nhiệm UB VHGD TTNNĐ
492/498
6
20
Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng
492/498
6
21
Hoàng Trung Hải – Phó Thủ tướng
492/498
6
22
Nguyễn Thiện Nhân – Phó Thủ tướng
491/498
7
23
Vũ Văn Ninh – Phó Thủ tướng
490/498
8
24
Nguyễn Xuân Phúc – Phó Thủ tướng
490/498
8
25
Hoàng Tuấn Anh – Bộ trưởng VHTTDL
494/498
4
26
Nguyễn Thái Bình – Bộ trưởng Nội vụ
491/498
7
27
Nguyễn Văn Bình – Thống đốc NHNN
491/498
7
28
Phạm Thị Hải Chuyền – Bộ trưởng LĐTBXH
392/498
106
29
Hà Hùng Cường – Bộ trưởng Tư pháp
492/498
6
30
Trịnh Đình Dũng – Bộ trưởng Xây dựng
492/498
6
31
Vũ Đức Đam – Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP
489/498
9
32
Vũ Huy Hoàng – Bộ trưởng Công thương
491/498
7
33
Phạm Vũ Luận – Bộ trưởng GDĐT
492/498
6
34
Phạm Bình Minh – Bộ trưởng Ngoại giao
482/498
16
35
Cao Đức Phát – Bộ trưởng NNPTNT
491/498
7
36
Giàng Seo Phử – Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT
480/498
18
37
Trần Đại Quang – Bộ trưởng Công an
470/498
28
38
Nguyễn Minh Quang – Bộ trưởng TNMT
480/498
18
39
Nguyễn Quân – Bộ trưởng KHCN
479/498
19
40
Nguyễn Bắc Son – Bộ trưởng TTTT
479/498
19
41
Phùng Quang Thanh – Bộ trưởng Quốc phòng
480/498
18
42
Đinh La Thăng – Bộ trưởng GTVT
483/498
15
43
Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Y tế
482/498
16
44
Huỳnh Phong Tranh – Tổng Thanh tra CP
432/498
66
45
Bùi Quang Vinh – Bộ trưởng KHĐT
482/498
16
46
Trương Hòa Bình – Chánh án TAND Tối cao
489/498
9
47
Nguyễn Hòa Bình – Viện trưởng VKS Tối cao
481/498
17
 
BẢNG 2


STT
Họ tên/Chức danh
Tổng số phiếu đạt được/Tổng số đại biểu
Số đại biểu không bày tỏ mức độ tín nhiệm
 1
Phạm Thị Hải Chuyền – Bộ trưởng LĐTBXH
392/498
106
2
Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch Quốc hội
432/498
66
3
Huỳnh Phong Tranh – Tổng Thanh tra CP
432/498
66
4
Trần Đại Quang – Bộ trưởng Công an
470/498
28
5
Nguyễn Quân – Bộ trưởng KHCN
479/498
19
6
Nguyễn Bắc Son – Bộ trưởng TTTT
479/498
19
7
Giàng Seo Phử – Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT
480/498
18
8
Phùng Quang Thanh – Bộ trưởng Quốc phòng
480/498
18
 
Chú thích
 (1) Tín nhiệm không thể là “bán tín, bán nghi”
 (2) Công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm 47 lãnh đạo cao cấp

No comments:

Post a Comment