Tuesday, June 4, 2013

Asitimes: A diamond in the South China Sea's rough

Bài phân tích về liên kết chiến lược Nhật-Việt-Philippine (và Ấn độ) chống lại sự ngang ngược của giặc Tàu!

Asitimes: A diamond in the South China Sea's rough: MANILA - While Japan possesses the hard power and military hardware to keep China's territorial ambitions in relative check, smaller, le...

Đọc : Dương Danh Dy: Trung Quốc đòi sánh ngang với Mỹ?
"Ngoài yếu tố khá trẻ, (như Tập Cận Bình  60 tuổi, hay Lý Khắc Cường 58 tuổi), có trình độ văn hoá cao (nhiều người là thạc sĩ, hay tiến sĩ), và được thử thách, rèn luyện tốt. Bọn họ đã “bò từ cơ sở  lên chức vị hiện nay, chứ không làm quan tắt”. 
Nhưng điều này mới là quan trọng: Đây là lớp người mà tuổi thiếu niên nhìn thấy tác hại của Cách mạng Văn hoá Trung quốc. Thậm chí, như Tập Cận Bình đã bị đấu tố, rồi phải  “lên núi xuống làng”... Đến tuổi thanh niên thấy tận mắt thành công của cải cách mở cửa,  thấy đất nước  thay đổi đến chóng mặt.
Chính vì vậy, bây giờ ở vào cương bị lãnh đạo cao nhất, họ có ý chí rất mạnh, quyết tâm xây dựng Trung Quốc thành một siêu cường. Vì vậy, không phải tự nhiên mà “giấc mộng Trung Hoa” lại xuất hiện."

No comments:

Post a Comment