Saturday, June 22, 2013

TỄU - BLOG: TIN BUỒN: VĨNH BIỆT NGUYỄN VŨ VỸ (Fb QUÊ THUỐC LÀO)

TỄU - BLOG: TIN BUỒN: VĨNH BIỆT NGUYỄN VŨ VỸ (Fb QUÊ THUỐC LÀO...: . . . Nguyễn Vũ Vỹ (1973 - 2013) . . TIN BUỒN ANH EM BÈ BẠN - THÂN HỮU  VÔ CÙNG ĐAU ĐỚN BÁO ...

Thơ Tuyệt mệnh 
(đăng trên FB Quê Thuốc Lào của Nguyễn Vũ Vỹ ngày 18.6.2013)

Sống là khách qua đường.
Chết là về cố hương.
Trời đất là quán trọ.
Bụi muôn đời xót thương.
Phú quý vinh hoa như mộng ảo.
Sắc tài danh lợi tựa phù du.
Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng.
Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không.
Đã tìm ra hung thủ- tên Đặng văn Cường- kẻ anh đã tốt bụng coi là bạn. Cầu mong linh hồn anh yên nghỉ nơi vĩnh hằng.

No comments:

Post a Comment