Friday, May 3, 2013

Khủng hoảng nhân sự quản lý trong GD qua những gì đang xảy ra tại ĐH Kinh tế quốc dân

Sự thối nát nhân sự lãnh đạo các đại học- đồng thời cac nhân sự ấy là các chuyên gia ngồi trong nhiều hội đồng khoa học các cấp- đã phơi bày đầy đủ qua một số trường hợp mà điển hình nhất là ở ĐH KTQD.

Tuy nhiên không phải những nhân sự đang được cơ cấu đều trong sạch. Đã có những nhân sự đầy thành tích bất hảo, như Trần Trung của ĐH SPKT Hưng yên, dù đã bị thanh tra bộ kết luận sai phạm và kỷ luật vẫn được ông bộ trưởng Phạm Vũ Luận tín nhiệm tái bổ nhiệm làm hiệu trưởng.

Để được cử làm hiệu trưởng, học vị tiến sỹ chưa đủ, các nhân sự ấy phải là đảng viên CS. Thời chiến tranh vào đảng là sự cống hiến, hy sinh, còn bây giờ ai cũng biết vào đảng là để có quyền, được "cơ cấu" thăng tiến trên thang bậc quyền lực. Quyền lực không bị kiểm soát làm tha hóa con người. Đấy là nguyên nhân gốc của sự suy thoái đảng CS mà các hội nghị TW4-6 đã trầy trật loay hoay biết mà không xử lý nổi. Nó là vấn đề hệ thống. Nhưng nếu cứ phải bổ nhiệm những nhân sự đảng viên không đủ trong sạch làm hiệu trưởng ở các trường (" “cách chức đi, kỷ luật đi”, lấy ai mà làm việc các đồng chí ?"- CT quốc hội Nguyễn Sinh Hùng), làm sao bộ GDĐT có thể đổi mới được giáo dục đại học? Nếu trong đảng bộ các trường ấy không có ai đủ trong sạch, tại sao không mở rộng lựa chọn trong các nhân sự ngoài đảng ? Vì đã là người có học có học vị tiến sỹ mà họ không vào đảng ấy là họ đã không màng đến quyền lực, địa vị. Đấy là những người có học và có nhân cách!No comments:

Post a Comment