Tuesday, June 11, 2013

Hãy cùng tôi ghé thăm trái đất này: SỰ THẬT KHÓ TIN*

Hãy cùng tôi ghé thăm trái đất này: SỰ THẬT KHÓ TIN*: Sưu tầm trên internet Hôm nay Quốc hội VN vừa bỏ phiếu tín nhiệm cho 47 chức danh xong. Kể cả người thấp nhất là ông thống đốc NH...


No comments:

Post a Comment