Sunday, June 23, 2013

So sánh tầm nhìn lãnh đạo Hà Nội và Sài Gòn qua việc xây dựng hệ thống đường sắt nội đô

- HN: Từ 2015, người Hà Nội sẽ đi tàu điện trên cao (Công nghệ Tàu khựa)

- SG:  Giao thông đô thị bứt phá cùng Hitachi (Công nghệ Nhật bản)

No comments:

Post a Comment