Wednesday, June 26, 2013

Thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Phương Nga cảnh báo: "Trung Quốc đang hiện thực hóa đường lưỡi bò trên nhiều phương diện"

"Trước tình hình thế giới, đặc biệt vấn đề "trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc", bà cho biết: “Trung Quốc sẽ không hy sinh lợi ích cốt lõi của mình. Mà lợi ích cốt lõi ấy không ngoài vấn đề Tây Tạng, Đài Loan, Senkaku, và các hải đảo (trong đó có Biển Đông- PV)...”.
Vấn đề Biển Đông bà chỉ rõ Trung Quốc đang tìm cách hiện thực hóa đường lưỡi bò trên rất nhiều phương diện. Bà lưu ý có công tác cần phải lưu ý phía Trung Quốc tìm mọi cách để đưa đường lưỡi bò vào thực tế. Bà Nga cũng nhấn mạnh thêm khi quay trở lại vấn đề Biển Đông: “Chúng ta không mơ hồ về yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc đối với Biển Đông”."

"Trung Quốc đang hiện thực hóa đường lưỡi bò trên nhiều phương diện"

(Infonet.vn, 26/6/13)

No comments:

Post a Comment