Thursday, June 6, 2013

"Không lý gì bàn thay đổi con đường đã chọn", cho dù "Việt Nam nguy cơ thụt lùi 20 - 25 năm so với Trung Quốc"

Đọc 'Việt Nam nguy cơ thụt lùi 20 - 25 năm so với Trung Quốc'
"Ông Mahony cảnh báo, nếu tiếp tục trì hoãn các biện pháp tái cơ cấu, nền kinh tế sẽ rơi vào bẫy lạc hậu.
"Trước đây, Việt Nam đã bị tụt hậu 10 đến 15 năm so với Trung Quốc. Nhưng ngày hôm nay, tôi e rằng, Việt Nam đã bị tụt hậu so với Trung Quốc những 20 đến 25 năm. Vì vậy, thay vì trì hoãn thì Chính phủ cần đưa ra những quyết định dũng cảm và mạnh mẽ hơn về cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước và cải cách khu vực ngân hàng", vị này khuyến nghị Việt Nam cần phải nắm bắt cơ hội để giải quyết được những vấn đề vĩ mô."
Nhưng có nhiều đại biểu quốc hội cho rằng: Không lý gì bàn thay đổi con đường đã chọn
để tiếp tục xài tiền như thế này: ở Quảng Ngãi, một trong những tỉnh nghèo nhất nước " nhà vệ sinh nhỏ xíu ( 29 mét vuông ), giá đầu tư gần 600 triệu đồng" (ông Hồ Nghĩa Dũng làm bí thư tỉnh ủy năm 2002-2006)

TKV không dám thay đổi con đường đã chọn: Chúng tôi không dám dừng dự án alumin Nhân Cơmặc dù: Trong 7 năm, bauxite Nhân Cơ sẽ lỗ khoảng 2.500 tỉ đồng

Ý kiến của "Con hùm xám đường số 4" Đặng Văn Việt:
"Là một đảng viên lâu năm, vào sinh ra tử chiến đấu cho một nước Việt Nam giàu mạnh, công bằng, văn minh, dân chủ, đoàn kết, tôi thấy cần phải có những thay đổi trong Hiến pháp, thay đổi đường lối lãnh đạo của Đảng cầm quyền. Góp ý đúng thì theo, không đúng thì không theo, nếu có những ý kiến khác thì phải nghiên cứu tìm ra chân lý. Những người lãnh đạo phải là những người thông minh biết lắng nghe ý kiến của quần chúng. Nếu chỉ là những kẻ không chịu lắng nghe thì thật là bất hạnh cho một dân tộc anh hùng như dân tộc Việt Nam ta."

No comments:

Post a Comment