Monday, June 3, 2013

Nhân QH thảo luận: "từ góc độ người dân, mục tiêu tối thượng, bản chất của Hiến pháp là bảo vệ con người với những quyền của mình, và kiểm soát quyền lực nhà nước" ( NGUYÊN LÂM)

Dân ở đâu trong hiến pháp?
"Ba tháng lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã trôi qua, cùng với rất nhiều ý kiến đã lên tiếng vào hai năm trước đó...Tuy nhiên, như ĐBQH phát biểu tại cuộc thảo luận tổ, trong dự thảo đưa ra kỳ họp Quốc hội này, dù đã có một vài điểm sửa đổi, "tất cả các vấn đề được xã hội quan tâm nhất đã trở lại như ban đầu", như dự thảo được công bố. Từ góc độ một người dân, không ít người không khỏi bật lên câu hỏi: Chả lẽ chỉ từng đó sao, sau bao nhiêu công sức, tiền bạc, thời gian đã bỏ ra?" Đọc: Cần một bản Hiến pháp "của chúng ta" Tác giả: NGUYÊN LÂM

Và Ban biên tập dự thảo mất dân chủ thậm chí với cả ĐBQH thành viên ban biên tập"
"Tham gia xây dựng cả chương, cả điều mà không được đưa chữ nào vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp, ĐBQH Trần Du Lịch cho biết sẽ tiếp tục phát biểu ở hội trường QH về những vấn đề mình tâm huyết." Đọc: 'Tôi sẽ tiếp tục phát biểu về Hiến pháp'

No comments:

Post a Comment