Sunday, June 23, 2013

Đất nước được mấy người lãnh đạo như ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy Hội An!

Bí thư Thành ủy Hội An Nguyễn Sự bắt cướp


Ông Nguyễn Sự trả lời phỏng vấn VTV: http://vtv.vn/video-clip/131/Trao-doi-Ong-Nguyen-Su-Bi-thu-Thanh-uy-TPHoi-An-Quang-Nam/video9773.vtv

Blog-Cu Vinh (nhà văn Nguyễn Quang Vinh: HỘI AN KÉP)

Lãnh đạo Hà Nội cần cơm gạo vào học hỏi Hội An: Phản đối vị trí dãn dân, dân Đường Lâm dọa đóng cổng làng

Ảnh Hội An trên Fotopedia: http://fr.fotopedia.com/wiki/H%E1%BB%99i_An#!/items/9qb9nmjebe6r0-QQG3rRo56vo

No comments:

Post a Comment