Monday, March 4, 2013

Xã hội thời đểu cáng lên ngôi!

Bàn về cơ chế cá nhân thăng tiến 8M trong xã hội, chỉ có những kẻ gian manh khuấy đảo mới làm chủ cuộc chơi và vì thế mà "Thẳng thắn thật thà thì thua thiệt, lọc lừa luồn lọt lại lên lương" hay "Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều!". Để tồn tại, người ngay phải luôn luôn:
"Cần lưu ý
lời nói thật thà có thể bị buộc tội
lời nịnh hót dối lừa có thể được tuyên dương
đạo đức giả có thể thành dich tả
lòng tốt lơ ngơ có thể lạc đường
Cần lưu ý
có cái miệng làm chức năng cái bẫy
sau nụ cười là lởm chởm răng cưa
có cái môi mỏng ráp hơn lá mía
hôn má bên này bật máu má bên kia
có trận đánh úp nhau bằng chữ nghĩa
khái niệm bắn ra không biết lối thu về
Cần lưu ý
có lắm sự nhận danh lợi lắm
mượn áo thánh thần che lốt ma ranh
nhân danh thiện tâm làm điều ác đức
rao vị nhân sinh để bán món vị mình
Cần lưu ý
có lắm nghề lạ lắm
nghề mánh mung cứa cổ bóp hầu nhau
nghề chửi đổng, nghề ngồi lê, nghề vu cáo
nghề ăn cắp lòng tin và chẹt họng đồng bào
có cả nghề siêu nghề gọi là nghề không làm gì cả
thọc gậy bánh xe cũng một thứ nghề..." (Nguồn: Viện Những vấn đề phát triển, 4/3/2013)
"Ngoảnh mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửaCả một thời đểu cáng đã lên ngôi"(Thơ Bùi Minh Quốc)

No comments:

Post a Comment