Sunday, March 3, 2013

Một số vấn đề khuyết tật hệ thống

Vào Đảng để làm gì? (Lê Văn Phát, danluan.org, 1/3/2013)

Nhân tài, Trí thức, Ông chủ và đầy tớ (Thái Bá Tân, danluan.org 3/3/2013)
:
"Không nói, ai cũng biết
Đã qua rồi cái thời
Vào đảng vì lý tưởng,
Vì xã hội, con người.
Giờ người ta vào đảng
Để kiếm lợi, cầu tài.
Chính xác là cơ hội.
Cơ hội vì bất tài.
Còn những người tự trọng,
Và có học, tất nhiên
Họ sẽ không chịu nhục
Uốn gối vì đồng tiền."
:
"Theo lẽ thường, người dốt,
Khó chấp nhận người khôn,
Và thế là trù dập,
Và thế là ra đòn."

Nên:
"Và thế là rốt cục
Cán bộ đang nắm quyền
Phần lớn là cơ hội
Ngu dốt và hám tiền."

"Gây nên tình trạng chảy máu chất xám có rất nhiều nguyên nhân, mà bao trùm lên nó là nguyên nhân độc Đảng, biểu hiện của nó là chuyên quyền độc đoán, bè phái, lợi ích nhóm, coi công việc của quốc gia dân tộc là công việc của riêng  Đảng, coi thường trí thức, gạt bỏ ý kiến ngay thẳng, nuôi dưỡng bọn nịnh bợ xu thời, làm ngơ trước những oan trái trong nhân dân, để mặc việc chạy chức chạy quyền, chạy án âm ỉ biến tướng dưới nhiều hình thức và từ nhiều năm nay không chịu khắc phục. Số cán bộ Đảng viên có chức có quyền giàu có bất chính, trong khi đại bộ phận quần chúng nhân dân ngày càng nghèo đi. Tư liệu sản xuất của nông dân không được đảm bảo. Các tập đoàn tổng công ty Nhà nước làm ăn thua lỗ, nợ nước ngoài chồng chất, hệ thống pháp luật vừa thừa vùa thiếu, vừa yếu, chỉ có lợi cho Đảng, bộ máy Nhà nước thì cồng kềnh, quan liêu, trì trệ…

Những thực trạng như thế và nguyên nhân đã được những công dân có trách nhiệm đủ mọi thành phần từ nông dân đến trí thức chỉ ra cho Đảng để có cách khắc phục hữu hiệu nhất nhằm đưa đất nước, dân tộc tới hùng cường giàu mạnh. Nhưng tiếc thay một số người có trách nhiệm không chịu tư duy, suy nghĩ một cách chính chắn hoặc đem thảo luận kỹ càng mà chưa gì đã chụp mũ những ý kiến đóng góp chân thành và khoa học, khách quan của mọi người dân."No comments:

Post a Comment