Wednesday, March 20, 2013

Sáng kiến nhằm giảm số vụ tụ họp đông người/khiếu kiện vượt cấp của Phó Chủ nhiệm UB KHCN và MT của Quốc hội Phan Xuân Dũng: "Đi kiện sẽ phải cược tiền"


Trong phiên Ủy ban TVQH thảo luận về dự án Luật Tiếp công dân ngày 19.3, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đặt câu hỏi “Hiệu quả của tiếp dân biểu hiện ở các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo được giải quyết có vừa lòng dân hay không?” và ông tự trả lời: Chưa đạt yêu cầu. Cơ quan soạn thảo và thẩm tra đều chưa trả lời được sau khi có luật sẽ tạo ra bước chuyển biến mới!

“Cần có quy định buộc người khiếu nại tố cáo ứng ra một khoản đặt cược nào đó. Theo kiện thì phải bỏ tiền. Nếu kiện đúng thì Nhà nước sẽ hoàn trả” - Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN và MT của Quốc hội Phan Xuân Dũng góp ý.

Theo ông Dũng, trong việc giải quyết khiếu tố hiện nay còn có sự “nể nang”, và vì thế “có một số đối tượng khiếu tố lợi dụng sự nể nang này” với tâm lý có mất gì đâu. Nhắc lại 2 lần rằng đây chỉ là “một số nhỏ thôi”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN và MT của QH đề xuất cần quy định rõ trách nhiệm của người đi khiếu tố. Lấy ví dụ trong lĩnh vực bảo hiểm y tế “Nhà nước chịu 80, người dân chịu 20”, ông Dũng lập luận “Giờ khiếu tố cũng thế, phải buộc người khiếu tố ứng ra một khoản đặt cược nào đó, nếu theo kiện họ phải bỏ tiền, nếu đúng Nhà nước sẽ hoàn trả”.

Vài "sáng kiến" khác:
- Bộ giao thông/Đinh la Thăng: Khi Bộ trưởng "lục túi" người dân
- Bộ công an: Sao không cho dân thời gian sửa sai?
- Và nhiều làm khổ/hại dân chuyện khác: Tiền và Quyền

No comments:

Post a Comment