Saturday, March 23, 2013

TỄU - BLOG: NGUYỄN ĐÌNH LỘC - " CẬU HỌC TRÒ U 80"

TỄU - BLOG: NGUYỄN ĐÌNH LỘC - " CẬU HỌC TRÒ U 80": Nguyễn Đình Lộc – “cậu học trò U80” Nguyễn Hữu Vinh Tôi phải mạn phép ông và các quý độc giả để dùng cái biệt danh nghe là lạ, ...

Và Nguyễn Đắc Kiên: "Trách nhiệm với chữ ký"

No comments:

Post a Comment