Wednesday, March 27, 2013

TỄU - BLOG: THƯ GỬI ĐOÀN VĂN VƯƠN - Nguyễn Quang Vinh

TỄU - BLOG: THƯ GỬI ĐOÀN VĂN VƯƠN - Nguyễn Quang Vinh: THƯ GỬI ĐOÀN VĂN VƯƠN Nguyễn Quang Vinh   Có một điều lạ lùng trong vụ án của em Là ngay cả người tra tay em vào còng số 8 Hay k...

Copy comment trên Tễu-blog:
"Chân Không cư sỹ09:44 Ngày 28 tháng 3 năm 2013
Lâu lắm không được đọc Nguyễn Quang Vinh,
Blog của anh đóng rồi,
từ sau vụ Đoàn Văn Vươn.
Trong vụ này,
anh Vinh làm được nhiều lắm.
Viết rất nhiều, viết hay và viết đúng.
Anh cũng đã bỏ rất nhiều mồ hôi công sức và khó nhọc vào cái đầm Cống Rộc này.
Rồi bỗng anh đi đâu biệt tăm,
để bao người mong ngóng.
Nhớ lắm Cu Vinh ơi."

No comments:

Post a Comment