Monday, March 11, 2013

TỄU - BLOG: NGUYỄN TRUNG: ĐỪNG BỎ LỠ CƠ HỘI XÂY DỰNG HIẾN PHÁP...

TỄU - BLOG: NGUYỄN TRUNG: ĐỪNG BỎ LỠ CƠ HỘI XÂY DỰNG HIẾN PHÁP...: Ông Nguyễn Trung, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan. Ảnh: NXD  chụp ngày 17.2.2013 Đừng bỏ lỡ cơ hội xây dựng Hiến pháp mới Ngu...

No comments:

Post a Comment