Sunday, March 31, 2013

"Hiếp pháp" lần đầu xuất hiện ở đâu?

Chuyện này cư dân mạng xôn xao mấy ngày nay, nhưng tìm lại thì thấy từ "Hiếp pháp" lần đầu xuất hiện trên bản tin của Hồng Hạnh, báo mạng chinhphu.vn ngày 4/8/2010. Bản tin gốc nay đã chữa, nhưng còn lưu trên các địa chỉ khác như bản tin của Thanh tra chính phủ, baomoi, v.v.

http://thanhtra.com.vn/tabid/77/newsid/31281/temidclicked/1062/seo/Tong-ket-viec-thi-hanh-Hiep-phap-la-hoat-dong-khong-the-thieu-trong-quy-trinh-lap-hien/Default.aspx

No comments:

Post a Comment