Friday, March 22, 2013

Bắc Hàn tự khoe là "nơi quyền con người tốt nhất" có khác chi Việt Nam "dân chủ gấp vạn lần"


Đọc: North Korea Says North Korea Is a Great Place for Human Rights


http://scrapetv.com/News/News%20Pages/Everyone%20Else/images-10/north-korea-famine.jpg

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTYFiaKvZeFWTadqFgyLwREgPegZYVui89Z8KYsRQMDZhSZSvXV
http://static2.businessinsider.com/image/4fe89f8b6bb3f79226000006-650/north-korea-camp-drawing.jpg

No comments:

Post a Comment