Monday, March 4, 2013

Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội: "Tiên Lãng - Hải Phòng là một trong những ví dụ điển hình về lối tư duy cai trị, áp đặt ở một số cán bộ"!

Đọc ""Vụ trưởng quy kết dân quen hít khí trời là xem thường dân"" (Dantri.com.vn, 4/3/2013)


No comments:

Post a Comment