Thursday, March 14, 2013

6 tầu ngầm kilo= 2 tỷ USD, hơn 60 tỷ USD nợ xấu của các doanh nghiệp nhà nước mua được bao nhiêu tàu kilo?


Trung quốc có khoảng 65 tàu ngầm, trong đó chỉ có 12 tàu kilo là công nghệ cao có độ ồn thấp (wikipedia). Trung quốc cùng lúc phải lo phòng thủ với Nhật, Hàn, Đài và Việt Nam. Vì thế nếu ta có khoảng 1/3 số lượng TQ có, tức là khoảng 22-24 tàu, thì kẻ thù sẽ không dám tùy tiện gây hấn.

Việt Nam vừa mua 6 tàu kilo, trị giá 2 tỷ USD (vnexpress, 20/2/2013). Để có 24 tàu, sẽ cần 6 tỷ nữa. Số tiền này thật lớn đối với ngân sách quốc phòng Việt Nam, song so với những gì Vinashin, Vinalines đã phá thì chúng không quá lớn. Vinashin làm thất thoát khoảng 4,5 tỷ USD và Vinalines 2,1 tỷ USD (dantri, 28/6/2012), số tiền này đủ để mua thêm 20 tàu kilo nữa. Nói cách khác, mới chỉ 2 tổng công ty nhà nước này đã đánh chìm của quân đội và nhân dân ta 20 tàu kilo trong khoảng một chục năm làm ăn vừa qua!

Nếu xét đến con số nợ xấu khổng lồ hơn 60 tỷ USD của các doanh nghiệp nhà nước (bbc, 16/1/2013), số tiền này đủ mua 200 tàu kilo, đủ cho Việt Nam làm cường quốc biển không ai dám xâm phạm!!!

_____
Tiềm lực hải quân trong khu vực:
Trung quốcít nhất 54 tàu ngầm các loại đang hoạt động và đang chế tạo thêm 3 tàu
Nhât bản đã có rất nhiều, nhưng số hiện đang hoạt động là 18+ 5 tàu đang chế tạo
Hàn quốc có 12 tàu do Đức chế tạo và đang đặt 6 chiếc khác
Đài Loan có 4 tàu, 2 do Hà lan, 2 do Mỹ chế tạo
Singapore có 4 chiếc và 2 chiếc đang đặt hàng. Thụy điển chế tạo.
Indonesia đang có 2 tàu do Đức chế tạo
Mã lai có 2 tàu do Pháp chế tạo

No comments:

Post a Comment