Wednesday, May 8, 2013

Tại sao tác phẩm "Thương thuyết" làm Trần Trọng Linh gặp khó khi về VN năm nay?

http://soi.com.vn/?p=69178
Cảm xúc năm ngoái của thuctu-blog khi xem ""Thương thuyết" qua tin ảnh (ở đây) được Trần Trọng Linh lý giải năm nay:
"Yêu cầu mới của nghệ thuật ngày hôm nay là người nghệ sỹ phải có những nghiên cứu và thực hành nghệ thuật bày tỏ quan điểm cá nhân bằng ngôn ngữ của nghệ thuật và can thiệp trực tiếp vào đời sống xã hội."Cụ thể trong tác phẩm này tôi muốn đưa ra lý thuyết về "chủ nghĩa nghi vấn".
"Tôi muốn dùng thứ vật liệu mang tính không bền vững để nói đến môt xã hội xây dựng theo cái nền tảng thiếu tính bền vững.
"Như chúng ta đã áp dụng chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam từ nhiều thập niên và chúng ta đã tự nhìn thấy những mặt hạn chế không có khả năng khắc phục." (bbc 8/5/13)

No comments:

Post a Comment