Wednesday, May 29, 2013

TỄU - BLOG: THẾ NÀY LÀ SẮP ĐI ĂN MÀY CẢ NÚT RỒI !

TỄU - BLOG: THẾ NÀY LÀ SẮP ĐI ĂN MÀY CẢ NÚT RỒI !: Nợ công đã lên tới 95% GDP? (Dân trí) - Tổng nợ công năm 2012 ước tính khoảng 55,4% GDP. Tuy nhiên, nếu tính cả nợ trong hệ thống ...

No comments:

Post a Comment