Wednesday, May 8, 2013

dainamax tribune: Cát Truồi Tại Việt Nam

dainamax tribune: Cát Truồi Tại Việt Nam: Nguyễn-Xuân Nghĩa - Việt Báo Ngày 130508 Một lý giải khác về diễn biến đột ngột hay tiệm tiến   Bìa một cuốn sách về công trì...

"Các phe phái lãnh đạo và tay chân thân tộc đã kết tinh thành những nhóm lợi ích. Họ không chỉ cản trở cải cách mà còn phát huy sáng tạo để bành trướng ảnh hưởng và tiêu diệt nhau. Họ biết là bị dân oán vì tội tham nhũng, nhưng khéo quy tội tham ô cho phe kia và còn sửa luật chơi để bổ nhiệm người này người khác vào vị trí có lợi. Trong cuộc đấu đá, chính họ tác động vào dư luận qua việc tố giác tội này tật nọ từ cả chục năm trước.
Vì vậy, khi sử dụng thông tin do phe này phái nọ tung ra để tấn công lẫn nhau, chúng ta có thể nhìn xa hơn thế, nhìn lên đỉnh tháp bằng cát"

No comments:

Post a Comment