Thursday, May 2, 2013

Bùi Văn Bồng1: TRỤC XOAY NHÂN SỰ THEO “VẦN Ê”

Bùi Văn Bồng1: TRỤC XOAY NHÂN SỰ THEO “VẦN Ê”:  * BÙI VĂN BỒNG          Được biết, Hội nghị Trung ương 7 lần này có nội dung bàn và quyết về nhân sự...            
Từ những biểu hiện trên thực tế, người ta thấy từ Trung ương đến địa phương, ở các cấp, các ngành ngày càng gia tăng những hiện tượng vi phạm các nguyên tắc, quy định về công tác cán bộ của Đảng. Dư luận xã hội hiện nay đã nêu khá phổ biến hiện tượng, đặt vấn đề trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc bổ nhiệm, đề bạt, cất nhắc cán bộ đang tồn tại theo công thức để có cái kết trong cái trục xoay theo “vần Ê” theo thứ tự ưu tiên trước-sau là: HẬU DUỆ, TIỀN TỆ, CÙNG HỆ, HỢP LỆ rồi sau cùng mới đến TRÍ TUỆ. Đây được gọi là sự sắp đặt sẵn của “Ngũ kế vần Ê trong công tác cán bộ”.

No comments:

Post a Comment