Friday, May 17, 2013

Phương Uyên và Nguyên Kha và cuộc đời hoạt động của tuổi trẻ Hồ Chí Minh


Có rất nhiều hơn 8 sự thật về Hồ Chí Minh bạn đọc có thể tìm thấy suốt dọc thời gian hoạt động của ông- một người yêu nước tìm mọi cách, mọi con đường nhằm đạt được mục tiêu của mình. Song có một sự thật lớn bao trùm: đó là đối thủ ở tuổi thiếu thời  của Hồ Chí Minh- thực dân Pháp- có đầy đủ sức mạnh vật chất để đè bẹp mọi phong trào bạo động, nhưng cũng có đầy đủ các yếu tố luật pháp đủ tiến bộ, cho phép có tự do ngôn luận, tự do lập hội và công lý được thực thi ở một mức độ khả dĩ...Vụ Hồ Chí Minh tự do viết báo, tự do gia nhập các đảng, thành lập hội/đảng, bị bắt ở Hongkong, được xét xử công bằng nên được trả tự do (Yêu nước không phải là có tội!), v.v. là một vài trong vô số bằng chứng...Giá như Phương Uyên và Nguyên Kha được xét xử trong một chế độ có hệ thống luật pháp khách quan và độc lập, các em hẳn đã được tha bổng vì tội của các em chỉ là thực hiện quyền tự do ngôn luận để thể hiện lòng yêu nước theo cách của mình, chứ các em chưa làm điều gì gây nguy hiểm cho xã hội!

Đọc: Trịnh Hữu Long: 8 sự thật về Hồ Chí Minh: Hôm nay nhân vụ Phương Uyên, nhà cháu nghĩ lại thấy Hồ Chí Minh thật tội nghiệp! Kẻ thì dùng mỹ từ tôn ông lên làm thánh, kẻ thì xúc phạm nặng nề và vẽ ông thành quỷ. Việc làm của bọn họ tuy có vẻ trái ngược nhau, nhưng đều đưa đến một hậu quả to tổ bố, đó là bóp méo Hồ Chí Minh. Sau đây là một vài chi tiết trong cuộc đời Hồ Chí Minh được sắp xếp theo trình tự thời gian ...

Đọc Bài bào chữa của luật sư Hà Huy Sơn cho Nguyễn Phương Uyên

No comments:

Post a Comment