Wednesday, May 22, 2013

TỄU - BLOG: TIẾNG GẦM CỦA "CON HÙM XÁM ĐƯỜNG SỐ 4" (ông Đặng Văn Việt) VỀ SỬA ĐỔI Hiến pháp 1992

TỄU - BLOG: TIẾNG GẦM CỦA "CON HÙM XÁM ĐƯỜNG SỐ 4" VỀ SỬA ĐỔI ...: Bản góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992  của ông Đặng Văn Việt   Nhận được bản góp ý do tác giả trực tiếp gửi tới với mong muốn...

No comments:

Post a Comment