Thursday, May 2, 2013

Hãy cùng tôi ghé thăm trái đất này: THƯ GỬI ĐẠI SỨ PHẦN LAN

Update 7/5/13: Hãy cùng tôi ghé thăm trái đất này: BÁT TRẢM ĐAO ĐI SỨ: Kết quả buổi làm việc với ngài Tham tán đại sứ quán nước Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam Tomi Särkioja   Bát Trảm Đao tại Đại sứ  quá...

Hãy cùng tôi ghé thăm trái đất này: THƯ GỬI ĐẠI SỨ PHẦN LAN: Thư gửi Ngài Kimmo Lähdevirta – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hoà Phần Lan tại Việt Nam BY: Bát Trảm Đao Kính gửi: Ngài Ki...

"Xã Háng Đồng là một xã rất nghèo và đặc biệt khó khăn của huyện Bắc Yên, Sơn La luôn phải cần đến sự hỗ trợ quyên góp, từ thiện của những người hảo tâm có điều kiện ở đồng bằng. Các trẻ em nơi đây phải sống trong điều kiện rất thiếu thốn về lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh cũng như các điều kiện ăn ở và học hành. Việc dự án “ứng dụng Điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam” đã triển khai tới nơi đây nhưng không được lắp đặt mà để mặc cho hư hỏng từ nhiều năm qua là một sự lãng phí không thể chấp nhận được của Ban quản lý dự án cũng như những người tham gia vào việc giám sát, đánh giá chất lượng của dự án. 
Tổng giá trị của dự án lên tới 7,920,739EUR trong đó phần vốn vay của Cộng hòa Phần Lan: 5,385,580 EUR là con số không hề nhỏ đối với một quốc gia nghèo khó như Việt Nam. Chính Phủ Việt Nam hiện đã có số nợ công đạt mức kỷ lục 72.5 tỷ USD tính đến ngày 15-04-2013. Đóng góp vào phần lớn trong số nợ công này là các dự án vay vốn ODA tương tự như dự án “ứng dụng Điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam”. Nếu số vốn vay ODA này không được sử dụng một cách tiết kiệm và hợp lý sẽ gây tổn hại đến kinh tế vô cùng lớn cho đất nước và người dân Việt Nam chúng tôi."


No comments:

Post a Comment