Wednesday, December 7, 2011

Trung quốc rung cây dọa khỉ

Ngày 21/11/2011, Hồ Cẩm Đào dự đại hội Đảng bộ Học viện Khoa học Quân sự, chỉ thị nghiên cứu các thực tiễn chuẩn bị chiến tranh: Hu Jintao meets military academy's Party representatives

Ngày 6/12/2011, Hồ Cẩm Đào dự đại hội Đảng Hải quân PLA chỉ thị gia tăng hiện đại hóa Hải quân và chuẩn bị cho chiến tranh: Chinese President meets deputies for military meetings

Phản ứng phía Mỹ: Phát ngôn Lầu năm góc, đô đốc John Kirby nói "Chẳng ai định đánh lộn cả. Chúng ta cũng chẳng bực mình chuyện nước khác có cơ hội, có quyền phát triển hải quân sẵn sàng chiến đấu" và "Chúng ta đã sẵn sàng và luôn luôn sẵn sàng": China's Hu urges navy to prepare for combat

Báo Mỹ: Tình hình Tây Thái Bình Dương năm 2011 (đe dọa của TQ) giống như năm 1941 (đe dọa của Nhật): A new Pearl Harbor? Pacific starting to look like ’41


Xem Tiềm lực  lực lượng tàu ngầm Hải quân TQ

No comments:

Post a Comment