Saturday, December 3, 2011

Tại sao Myanma sẽ có thể phát triển nhanh hơn VN ta?

  - Việc phát triển kinh tế đơn giản nhất là mang bán đi những tài nguyên tổ tiên cha ông để lại và bán sức lao động: Việt Nam có ~ 90 triệu người trên diện tích ~ 329 000 km2,  Miến điện có ~ 54 triệu người với diện tích ~ 679 000 km2, như vậy mật độ dân số Việt Nam: 273 người/km2, Miến Điện: 80 người/km2.

Nếu chỉ phát triển bằng bán nông thủy sản, khai thác gỗ, quặng, cát biển và cho thuê đất trồng rừng như ta thì tài nguyên của bạn dồi dào gấp đôi ta, trong khi chỉ phải nuôi lượng người bằng 60%.

Để bán sức lao động, thì chắc chắn lao động của bạn đang rẻ hơn ta. Hơn nữa, do truyền thống đạo đức Phật Giáo mà lao động của bạn có kỷ luật tôt hơn ta, và xã hội của bạn thuần hậu hơn, không bạo lực như xã hội ta.

Đáng buồn, nhưng thực tế là sau 25 năm đổi mới nền kinh tế VN chưa vượt qua được trình độ phát triển đòi hỏi lượng chất xám tối thiểu nói trên!

- "Hiền tài là nguyên khí quốc gia", nhưng thiếu một thể thế lựa chọn minh bạch thì thiên tài cũng bị mai một nơi xó bếp mà thôi. Và nếu không có cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả, thì không thiếu "hiền tài" sẽ lạm dụng quyền lực và làm xói mòn chế độ! Thể chế dân chủ đã được lịch sử chứng tỏ là tổ chức xã hội hiệu quả cho phép kiểm soát tốt quyền lực nhà nước và lựa chọn đúng nhân tài lãnh đạo xã hội.

Nước bạn đang có một thể chế dân chủ, dù đang trong giai đoạn chuyển đổi từ chính thể độc tài quân sự sang khoác áo dân sự, thì việc tồn tại các đảng đối lập đã là thực tế hàng chục năm nay, luật biểu tình vừa được thông qua tuần vừa rồi, hơn 200 tù nhân chính trị cũng đã được thả. Việc đảng của bà Aung San Suu Kyi đã quyết định tham gia bầu cử bổ sung sắp tới và chính phủ đạt được thỏa thuận ngừng bắn với các tổ chức ly khai tuần vừa rồi là những bước tiến lớn của quá trình hòa giải dân tộc. Nếu bạn thành công, tấm gương chuyển đổi của Miến điện từ độc tài chuyên chế sang dân chủ sẽ là bài học sáng cho các dân tộc còn sống trong tăm tối.

Dân chủ hóa còn đồng nghĩa với việc phi chính trị các hoạt động giáo dục-đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trí tuệ của bạn sẽ được giải phóng, sáng tạo để nâng cao dân trí và phát triển kinh tế, xã hội.

- Ngay cả khi chưa có một thể chế dân chủ hoàn thiện thì việc nhân dân Miến điện chưa bị mất đi các giá trị Phật Giáo truyền thống là một nền tảng vững mạnh để có được một hệ thống quản lý trong sạch, là nền tảng sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư. (ít tham nhũng tiền của và nhũng lạm quyền lực hành hạ người dân)Đọc thêm:
"Daw Aung San Suu Kyi Will Drive Burma to Better Future"
"Aung San Suu Kyi: Mother Courage"
"Hillary Clinton and Aung San Suu Kyi agree agenda"

Đóng góp tích cực có thể có của Burma trong ASEAN: A new paradigm shift in Asean

Dân Miến phấn khởi sau chuyến thăm của Hillary Clinton: "Clinton Fever Hits Burmese Readers"

Giá nhà đã tăng lên và dân làm ăn đang tính vào Miến Điện: Insight: Clinton visit opens Burma Road to investors

Phân tích kỹ về đàm phán giữa chính phủ Miến và các lực lượng nổi dậy: Myanmar rebel talks raise guarded peace hopes

Những lo ngại về khả năng Bắc Hàn chuyển giao công nghệ hạt nhân cho Miến Điện: Why America’s Myanmar Policy Matters to You; Nhưng Tướng Miến thề là không có thỏa thuận về vũ khí hạt nhân: Shwe Mann Denies Nuclear Program

No comments:

Post a Comment