Wednesday, December 14, 2011

Thảm họa hạt nhân: Fukushima versus Chernobil

Chernobil năm 1986 tưởng đã ghi được kỷ lục đen tối vào lịch sử loài người về thảm họa hủy diệt môi trường và ảnh hưởng sức khỏe con người (Chernobyl disaster), thì sau 25 năm lịch sử lặp lại ở Fukushima (Fukushima Daiichi nuclear disaster).
 Cả hai đều do lỗi con người: nếu ở Chernobil lỗi con người là nguyên nhân trực tiếp thì ở Fukushima là gián tiếp ở khâu thiết kế độ cao nhà máy so với mực nước biển và các biện pháp bảo vệ cần thiết. Tuy về mức độ rò rỉ phóng xạ tương đương, nhưng nhờ ở sát bờ đại dương mà vùng đất bị ảnh hưởng ở Fukushima nhỏ hơn, song thảm họa môi trường không vì thế mà nhỏ. Những con cá bị nhiễm xạ và dòng nước biển đối lưu sẽ mang phóng xạ lan xa đến đâu?
Đọc và xem video: "Directly comparing Fukushima to Chernobyl - September 07, 2011"
Đọc: "Conditions at Fukushima Plant Improve, but Return Home Will Take Years"
.

No comments:

Post a Comment