Saturday, December 24, 2011

Trần Đình Bá- người đáng lẽ phải là Bộ trưởng GTVT của nước Việt Nam

Update 7/9/2013: "TS Trần Đình Bá vừa gửi thư ngỏ tới Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông để "thách đấu" 5 triệu USD (khoảng 100 tỷ đồng) về tốc độ "đường sắt đồ cổ" khổ 1 mét."

Hoàn cầu thời báo 24/12/2012 cho biết chính phủ TQ giảm đầu tư đường sắt, hạn chế xây đường tàu cao tốc và tăng cường an toàn. Ông Zhao, giáo sư ĐH GT Băc Kinh phát biểu "Xây càng nhiều đường cao tốc thì càng lỗ nhiều. Đường sắt vận tốc <200km/h đáp ứng được nhu cầu vận chuyển nội địa mà lại cần đầu tư ít hơn!" ("The more high-speed rail lines the ministry builds, the more it will lose," he said. "The trains with 200 kilometers per hour max speeds can satisfy domestic transportation demands and lower investment costs"). Đọc "China to cut railway investment in 2012 "

Những lời nói của GS Zhao cứ như được TS Trần Đình Bá của ta gà cho vậy: "Ý tưởng của tôi có từ năm 2004. Khi đó tôi đã gửi đến Bộ trưởng GTVT Đào Đình Bình sáng kiến đề xuất mở rộng để hiện đại đường sắt. Lúc đó, đường sắt khổ hẹp 1m của ta đã gây ra nhiều vụ lật tàu làm nhiều người chết và bị thương. Sáng kiến của tôi lúc đó là mở rộng khổ kỹ thuật để hiện đại ĐSVN bằng loại tàu hỏa khổ 1.435 tiêu chuẩn, tốc độ 150 - 200km/h. Sáng kiến này sẽ giúp giảm thiểu những thảm họa như tàu S1, E1 và giải quyết bài toán quá tải về giao thông, giảm tải cho quốc lộ 1."

(Liu Rui, Hell on Rail, Global Times, 10/1/2012)
Nhưng rõ ràng chính phủ TQ đang biết nghe chuyên gia hơn mấy đời bộ trưởng GTVT của chính phủ VN, vì: "Nhưng đã có người "biến tướng" sáng kiến đó của tôi. Từ việc chỉ là khẩn cấp mở rộng hiện đại đường sắt họ đã biến thành việc phải mua ĐSCT tốc độ 350km/h. Sáng kiến của tôi chỉ tốn 4,5 tỷ USD họ đã nâng nó lên thành hàng chục tỷ USD!"; "ĐSCT tốc độ 350km/h là một sự ảo tưởng vì nó đắt nhất thế giới nhưng lại không tiện dụng! Tôi đã phản đối ý tưởng này rất gay gắt ngay từ đầu. Nhưng đáng tiếc là nó vẫn tồn tại cho đến hôm nay. Đáng tiếc hơn là nó đã trở thành siêu dự án ĐSCT trị giá 56 tỷ USD." Đọc "KTS Trần Đình Bá: Tôi lo họ sẽ "mua nhầm" đường sắt"

Trần Đình Bá phát biểu nhiều về việc này, nhưng tất cả đều như đàn gẩy tai trâu. thậm chí ông đã gửi kiến nghị từ tháng 3/2011, thủ tướng Dũng đã "Yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ thư kiến nghị của ông Trần Đình Bá về việc mở rộng để hiện đại hóa đường sắt quốc gia”, Công văn số 1575/VPCP-KTN do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phạm Viết Muôn, ký ngày 16-3-2011". Song liệu ông Đinh La Thăng có trí tuệ hơn ông Hồ nghĩa Dũng-"Khi bộ trưởng giao thông vận tải không biết về đường sắt!"- này không?

Giá mà TS Trần Đình Bá được giao làm Bộ Trưởng GTVT, thì hai nhiệm kỳ rồi giao thông chúng ta đã đổi thay tốt đẹp biết bao. Đáng tiếc cho những nhân tài không có đất dụng võ của nước Việt, còn con dân Việt Nam thì mãi chịu lạc hậu và hỗn loạn !

No comments:

Post a Comment