Saturday, May 19, 2012

Gương cán bộ: Bí thư Thanh hóa Mai Văn Ninh biết "SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC"

1) Ngay từ 1947 trong "SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC" Cụ Hồ viết về tiêu chí duy nhất vừa là mục đích hành động của cán bộ và chính quyền vừa để nhân dân đánh giá lại cán bộ và chính quyền:
"bất kỳ việc gì cũng vì lợi ích của nhân dân mà làm và chịu trách nhiệm trước nhân dân."
Cụ cảnh báo hiểm họa cán bộ và chính quyền xa rời, thậm chí đối nghịch với nhân dân:
"Đó là một lẽ rất giản đơn, rõ ràng. Nhưng nhiều cán bộ chưa hiểu, cho nên trong lúc làm việc, thường sai lầm; đến nỗi chia cán bộ Chính phủ và Đảng ra làm một phía, quần chúng ra một phía."
Và nhắc nhở điều Đảng phải luôn ghi lòng:
"Chúng ta phải ghi tạc vào đầu cái chân lý này: DÂN RẤT TỐT. Lúc họ đã hiểu thì việc gì khó khăn mấy họ cũng làm được, hy sinh mấy họ cũng không sợ."
Khi xử lý việc cụ thể, Cụ dạy:
"Bao nhiêu cách tổ chức và cách làm việc, đều vì lợi ích của quần chúng, vì cần cho quần chúng. Vì vậy, cách tổ chức và cách làm việc nào không hợp với quần chúng thì ta phải có gan đề nghị lên cấp trên để bỏ đi hoặc sửa lại. Cách nào hợp với quần chúng, quần chúng cần, thì dù chưa có sẵn, ta phải đề nghị lên cấp trên mà đặt ra. Nếu cần làm thì cứ đặt ra, rồi báo cáo sau, miễn là được việc."
Ảnh: Báo Nông nghiệp VN
Nghĩa là linh hoạt tìm các giải pháp thích hợp để đạt cho được cái bất biếnlợi ích của dân!

2) Đối chiếu với việc ông bí thư Thanh hóa xử lý vụ việc chợ Bỉm Sơn vừa qua, ta có thể vỗ tay "Hoan hô ông Mai Văn Ninh biết học tập "SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC""!

Học tập tấm gương Cụ Hồ xin hãy học bằng những hành động cụ thể như vậy.


Đoc thêm ""Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém"
___________________________
Đọc Nông nghiệp Việt Nam, 15/5: Khi Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân"
Đọc Infonet.vn, 15/5: "Kiểm điểm chính quyền thị xã Bỉm Sơn vì tiểu thương bãi thị"


No comments:

Post a Comment