Wednesday, November 30, 2011

Sức mạnh vũ khí hạt nhân tấn công của China

Trung Quốc phát triển và sở hữu một số lượng lớn vũ khí hạt nhân tấn công, chỉ thua Nga và Mỹ. Với một hệ thống quyền lực tập trung trong tay một nhóm người và với nền văn hóa tập trung quyền lực, cho phép kẻ có quyền dễ ngộ nhận về năng lực bản thân, sẵn sàng hành xử bất chấp đạo lý, nguy cơ xẩy ra thảm họa hạt nhân rất tiềm tàng.

Hình: Evidence of China’s nuclear storage system

Đọc William Wan: Digging into China’s nuclear tunnels

No comments:

Post a Comment