Friday, November 25, 2011

Quan điểm của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về chủ quyền Biển Đông và quyền biểu tình được nhân dân ghi nhận

- Video: Khẳng định quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam
- Video: Luật biểu tình đảm bảo quyền tự do, dân chủ
Nhận định của Mặc Lâm đài RFA: Phải chăng là vận hội mới?

No comments:

Post a Comment