Monday, November 14, 2011

Đặc tính người Việt: tính không chuyên nghiệp tồn tại cả trong những người chuyên nghiệp nhất!

Sống trong vùng khí hậu nhiệt đới, ăn sao cũng qua ngày mặc sao cũng không chết rét, thành ra dân ta thói quen dễ dãi trong lo nghĩ.

Đánh Tây đuổi Mỹ đi rồi, 4000 năm ta lại là ta. Và sự tùy tiện/tùy hứng/trong lời nói và việc làm,  nói một đằng làm một nẻo, nay nói thế này mai quyết thế khác, suy nghĩ không đến nơi đến chốn trước khi nói/ra quyết định, v.v. ai cũng thấy khắp mọi nơi, ở nhiều người, nhất là những người có quyền, có trách nhiệm. Từ đó mà mấy năm trước dân ta sáng tạo ra một khái niệm mới "NHÂN TAI" để nói lên hậu quả tai hại do chính con người do thiếu năng lực và/hoặc thiếu đạo đức gây nên cho tập thể, cộng đồng xã hội, dân tộc.

Điều ấy tưởng chừng không thể không xẩy ra ở những vận động viên chuyên nghiệp- những người sự nghiệp gắn liền với khổ luyện thành tài. Vậy mà Phạm Văn Mách đã ham chơi  và ... Tăng 5kg, Phạm Văn Mách mất ngôi vô địch thế giới ! 
http://thethao.tuoitre.vn/The-thao/464977/Tang-den-5kg-Pham-Van-Mach-mat-ngoi-vo-dich-the-gioi.html
Mách đã chọn đa mục tiêu cho cuộc đời mình thì cứ dũng cảm mà đi, thì đừng nên trách cứ người hâm mộ. Tâm sự của Mách: http://vn.news.yahoo.com/ph-m-v-n-m-ch-t-b-040507525.html  hay ở đây: http://vtc.vn/13-309815/van-hoa/pham-van-mach-toi-bi-vui-dap-danh-hoi-dong.htm

No comments:

Post a Comment