Sunday, November 13, 2011

Khi trí tuệ của dân tộc không được phát huy

Khi trí tuệ của dân tộc không được phát huy
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-11-11-ba-cau-chuyen-hien-tai

thì tất nhiên là chúng ta chỉ làm được những việc dễ mà Ngô Minh ví "CHÚNG TA ĐANG XẺ THỊT TỔ QUỐC MÌNH ĐỂ SỐNG". Vì còn gì dễ hơn là bán gia sản cha ông để lại mà sống, mà hưởng thụ!

Nhưng chúng ta không chỉ phá gia chi tử, chúng ta còn vay mượn để đầu tư lãng phí, tham nhũng (Vinashin, PMU18, PCI), v.v. mỗi năm 4-5 tỷ đô la là gì nếu không phải là vay của hồi môn của con cháu...mà chúng ta tin là chúng nó sẽ trả nợ hộ được: "Tại diễn đàn Quốc hội, ngày 28/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ cho biết, tỷ lệ nợ công năm 2011 khoảng 54,6% GDP và năm 2012 ước khoảng 58,4%." (xem

Bộ trưởng Vương Đình Huệ đã hành động như thế nào?)

No comments:

Post a Comment